logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

488 Радионица о радионици – РОР Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11103 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториСнежана Неца Јовић, Драган Кувељић
РеализаториСнежана Неца Јовић, Драган Кувељић
Општи циљевиПодићи компетенције наставног особља на виши ниво кроз обуку за рад са децом који ангажује саму децу; Подићи ниво учешћа деце кроз интерактивну наставу, искуствено и кооперативно учење
Специфични циљевиДа подстакне учеснике да размишљају о свом начину рада; Да учесници прошире/стекну знања о радионичарском раду; Да учесници освесте значај нивоа партиципације деце у школи; Да учесници дискутују о карактеристикама радионице; Да учесници кроз анализу сценарија примене стечено знање; Да кроз сам семинар имају лични доживљај радионице
Садржај и активности 1. Значај учењa кроз радионичарски начин рада. 2. Искуствено учење кроз доживљај радионичарског начина рада. 3. Карактеристике радионичарског начина рада. 4. Основне претпоставке и начела израде сценариjа за радионицу. 5. Водитељске вештине у реализацији сценариjа радионице. 6. Даља примена стеченог знања и вештина у пракси.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)