logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

487 Рад у паровима у млађим разредима основне школе Компетенцијa: K2
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториНадежда Поповић, Божана Јеверичић
РеализаториНадежда Поповић, Божана Јеверичић
Општи циљевиАфирмација рада у паровима као продуктивног облика рада
Специфични циљевиСагледавање важности рада у паровима и креативнији приступ реализацији наставе
Садржај и активности 1. Уводни део 2. Теоријски приступ раду у паровима и резултати истраживања у виду презентације на видео-биму (примена рада у паровима у настави; улога учитеља у раду по моделу рада у паровима; за шта рад у паровима оспособљава ученике; дидактичке варијанте рада у паровима; начини формирања парова; резултати истраживања – циљ и задаци истраживања, упитник за ученике, дидактичке вредности рада у паровима). 3. Први задатак за учеснике програма – одређивање које се питање у упитнику за ученике односи на одговарајућу дидактичку вредност (повратна информација на видео биму). Симулација часа наставног предмета свет око нас по моделу рада у паровима) (подела учесника програма у парове; демонстрација уводног текста на видео-биму. 4. постављање проблемске ситуације, питања за све парове; повратна информација на видео-биму; на основу одговора парови добијају називе; рад парова на добијеним задацима презентација резултата рада парова; примена стечених знања у новој ситуацији; повратна информација на видео-биму). 5. Артикулација часова по моделу рада у паровима (групе добијају називе наставних јединица по којима треба да осмисле час применом модела рад у паровима – наставне јединице су из различитих наставних предмета из сва четири разреда основне школе). 6. Презентација резултата рада учесника програма по групама. 7. Завршне активности и евалуација програма.
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (8 бодова)