logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

485 Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационе технологије Компетенцијa: K2
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Булевар Ослобођења 39, 21100 Нови Сад
КоординаторЈован Сандић, so.sandic@gmail.com, 021/442-352, 060/020-27-40
АуториСлободан Попов, Катарина Милановић, Јован Сандић
РеализаториСлободан Попов, Јасна Адамов, Жарко Брауновић, Јасмина Пастоњицки, Јован Сандић
Општи циљевиМотивисање просветних радника и стручно оспособљавање да користе могућности савремених ИК технологија у васпитно-образовном процесу
Специфични циљевиТрансформисање фронталне наставе у наставу која активно уводи рад са ученицима преко пројект-методе и проблемске наставе уз примену ИК технологија.
Садржај и активности 1. Пројект метода – теоријске основе, имплементација у настави, предности и недостаци. 2. Проблемска настава – теоријске основе, постављање проблема, стварање проблемске ситуације, декомпоновање проблема, решавање проблема и имплементација методе у настави, предности и недостаци, оцењивање ученика у проблемској настави. 3. Основе интернета – сервиси, претраживање по задатку, филтрирање садржаја, прегледање садржаја директно на мрежи, преузимање садржаја са мреже, употреба on-line енциклопедија, употреба online сервиса за израду пратеће документације. 4. Презентовање садржаја остварених у раду на семинару, размена искустава, дискусија о добрим и лошим странама пројект методе и проблемске наставе.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)