logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

484 Програмирана настава – програмирање наставних садржаја у основној школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУчитељско друштво - Ниш, Краља Стевана Првовенчаног 2, 18100 Ниш
КоординаторМиодраг Плавшић, plavsicmiodrag@gmail.com, 018/236-179, 069/164-67-33
АуториМиодраг Плавшић, Станиша Костадиновић
РеализаториМиодраг Плавшић, Станиша Костадиновић, Бисерка Светозаревић, Дикић Дејан, Александар Милојевић
Општи циљевиУсвајање теоријских знања везаних за програмирану наставу и оспособљавање полазника за самостално програмирање одређених наставних садржаја
Специфични циљевиОспособљавање за самостално програмирање наставних садржаја у 2. 3. и 4. разреду (Српски језик, Математика, Свет око нас), и у 5. 6. 7. и 8. разреду (Српски језик, Математика, Историја, Географија, Биологија; Уочавање специфичности и различитости у приступу програмирању
Садржај и активности 1. Теоријски аспекти програмиране наставе: Програмирана настава: појам, настанак, фазе у изради програма, врсте програма: линеарни, разгранати, комбиновани, дидактичка сврсисходност. 2. Анализа раније урађених програмираних материјала: Анализа програмираних материјала из српског језика и књижевности, математике, историје, географије, биологије.3. Конкретан рад полазника на изради програмираних материјала (линеарни програм): Групни рад. Групе добијају истоветне задатке и раде свака за себе 30 мин. Следи излагање и анализа представника група пред свима. Посебно се инсистира на уочавању: програма, теме, секвенце, чланака, корака, алгоритма. 4. Конкретан рад полазника на изради програмираних материјала (линеарни програм): Групни рад. Групама се диференцирају задаци и свака група добија различит задатак. 5. Конкретан рад полазника на изради програмираних материјала (разгранати програм): Групни рад, диференцирани задаци, 30 мин. за самостални рад. Излагања и заједничка анализа урађених програмираних материјала. Линеарни и разгранати програм - разлике. 6. Анализа досадашњег рада, резиме, успешнији материјали... примедбе, сугестије, коментари.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)