logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

481 Примена тестова знања у основној и средњој школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаЗавод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11000 Београд
КоординаторЈелена Најдановић Томић, jtomic@ceo.gov.rs, 011/206-70-05, 064/866-50-15
АуториДрагана Бјекић, Бранка Савовић, Јелена Најдановић Томић, Саша Гламочак
РеализаториЈелена Најдановић Томић, Саша Гламочак, Јасмина Ђелић, Марија Крнета, Гордана Чукурановић, Јасмина Николић, Снежана Ристић Парезановић, Славица Јашић, Исидора Кораћ, Јелена Стефановић, Смиљковић Миланка, Зора Дешић, Винка Блажић, Милијана Глишић, Валетина Грбић, Љиљана Oрловић, Владан Сеизовић, Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић, Лидија Нешић, Милан Јевтовић, Валентина Ранчић, Виолета Панчић, Валерија Живковић, Горица Милетић, Драгица Богојевић, Бранислав Минчић, Златица Јовић, Драгиња Ракић Стојановић, Маријана Васиљевић, Љиљана Кнежевић, Драгана Ђурић, Биљана Кнежевић, Ангелина Скареп, Снежана Јадрановић, Мирсада Топаловић, Наташа Станисављевић, Светлана Кочиш, Снежана Костов, Дејан Стевановић
Општи циљевиУнапређивање праксе праћења, вредновања и оцењивања ученичких постигнућа применом низа задатака објективног типа (тестова знања)
Специфични циљевиУнапређивање знања наставника о карактеристикама и облицима тестовских задатака и компоновању теста
Садржај и активности 1. Искуства у примени тестова знања и НЗОТ-а – предности и недостаци. 2. Израда и контрола квалитета задатака. 3. Облици задатака и примена Блумове таксономије. 4. Обликовање задатака. 5. Процес конципирања теста знања и НЗОТ-а. 6. Вредновање и примена тестова знања и НЗОТ. 7. Eвалуација.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)