logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

48 Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације Компетенцијa: K3
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториБранка Граховац
РеализаториБранка Граховац, Марија Белензада
Општи циљевиСензибилисати просветне раднике за препознавање и помоћ деци која се налазе у кризним ситуацијама – боље разумевање себе и других
Специфични циљевиКриза као скок у бољитак; Вежбање саосећајног слушања; препознавање поступака за развој емоционалне интелигенције
Садржај и активности 1. радионица – Појам „животна криза“ (Асоцијације на реч криза; Појам животне кризе, групна дефиниција, дефиниција водитеља; Лични увид – моје животне кризе, осећања, превладавање – ко жели; Развојне кризе; Акцидентне кризе; Кризе којима ћемо се бавити; Остале животне кризе раног узраста). 2. радионица – Развој емоционалне интелигенције (Значење емоционалне интелигенције, улога коју она има у животу; Поступци за њено развијање; Ненасилна комуникација и значај емпатије у тешким животним ситуацијама; Емпатијска реакција, лични примери). 3. радионица – Насиље у породици (Асоцијације на реч насиље; Психичко и физичко насиље – значење, разлике, последице; Искуства са децом, лична и професионална, везана за овај животни догађај; Значај тима за заштиту од насиља, лична искуства везана за рад овог тима; Емпатија са дететом). 4. радионица – Рођење брата, сестре (Лични емоционални доживљај везан за рођење брата/сестре; Професионална искуства везана за овај животни догађај; Превентива као вечити задатак; Емпатија са дететом). 5. радионица – Дете и смрт (Асоцијације на реч смрт; Лични увид – лична искуства везана за овај животни догађај, осећања, превладавање; Искуства са децом, лична и професионална, везана за овај животни догађај; Емпатија са дететом, ненасилна комуникација). 6. радионица – Дете и развод брака (Асоцијације на реч развод; Лични увид – лична искуства везана за овај животни догађај, осећања, превладавање; Искуства са децом, лична и професионална, везана овај животни догађај; Емпатија са дететом, ненасилна комуникација). 7. радионица – Полазак у вртић, школу (Лични емоционални доживљај везан за полазак у школу; Професионална искуства везана за овај животни догађај; Значај адекватне припреме; Емпатија са дететом). 8. радионица – Криза као шанса (Асоцијације на реч емпатија; Лични примери успешно савладаних кризних животних догађаја; SWOT анализа; Изрази једном речју тренутни емоционални доживљај).
9. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)