logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

476 Планирање активно-оријентисане наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, 31000 Ужице
КоординаторНебојша Јелисавчић, neba1@ptt.rs, 031/519-417, 064/288-28-18
АуториРаденко Марковић, Небојша Јелисавчић, Јелена Јаћимовић, Зорица Караић-Шибалић, Саша Манић, Живорад Младеновић, Дејан Пејчић, Јовица Јевтић, Биљана Миловић, Стеван Спајић, Вукица Вељановић-Морача, Александра Бакрач, Сретен Јовић, Радмила Николић, Имре Зомбори, Драган Петровић, Драгана Радовић, Ана Петрович
РеализаториСаша Манић, Јелена Јаћимовић, Сретен Јовић, Зорица Караић-Шибалић, Раденко Марковић, Ана Петрович, Небојша Јелисавчић, Александра Бакрач, Имре Зомбори, Биљана Миловић, Драган Петровић, Јовица Јевтић, Стеван Спајић, Живорад Младеновић, Дејан Пејчић, Радмила Николић, Вукица Вељановић-Морача
Општи циљевиОвладавање основама модела за планирање активно оријентисане наставе и развијање компетенција за његову примену ради унапређења наставног процеса
Специфични циљевиУочавање значаја везе између циљева, исхода и компетенција; Развијање вештина за планирање и оцењивање у активно оријентисаној настави
Садржај и активности 1.Циљеви, исходи и компетенције (излагање реализатора о теоријским основама циљева, исхода и компетенција; осмишљавање и формулисање циљева и исхода за одабране наставне теме од учесника у групама; презентовање радова група и дискусија). 2. Блумова таксономија (Блумова таксономији – когнитивни, афективни и психомоторички ниво; учесници осмишљавају задатке за учење на различитим нивоима образовних компетенција по Блуму; презентовање радова група и дискусија). 3. „Берлински модел“ (излагање реализатора о теоријској основи „Берлинског модела“ планирања наставе; учесници решавају укрштенице са појмовима „Берлинског модела“; учесници израђују мапе ума уз анализу појмова из укрштенице и анализу услова у оквиру група формираних на основу сродности предмета; презентовање радова група и дискусија). 4. План тока часа (разговор са учесницима о искуствима у изради сценарија за час; представљање матрице за израду сценарија часа по „Берлинском моделу“; израда сценарија часа о теми коју су изабрали учесници у оквиру група формираних на основу сродности предмета; презентовање радова и дискусија) 5. Оцењивање у активној настави (разговор реализатора и учесника о искуствима о досадашњем оцењивању у наставном процесу; представљање аустралијског микса оцењивања; израда сопственог микса оцењивања за одабрани предмет, учесници у групама; презентовање радова група; анализа презентација и дискусија у пленуму). 6. Анализа и извођење закључака о реализованом програму; подстицање учесника на разговор о садржајима и реализацији програма; изношење мишљења учесника о програму, давање сугестија за побољшање квалитета реализације програма (акваријум).
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)