logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

475 Педагошке компетенције наставника из угла друштва знања Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“, Омладински трг 1, 26300 Вршац
КоординаторЈелена Пртљага, jpivan@sezampro.rs, 013/831-628, 064/615-58-11
АуториАлександар Стојановић, Грозданка Гојков
РеализаториАлександар Стојановић, Адријан Негру, Грозданка Гојков, Виорика Пасер
Општи циљевиСтруктура компетенција у друштву знања – основа за односну компетенцију – двосмерну комуникацију и дијалог, сарадњу
Специфични циљевиСагледавање суштине педагошких компетенција у друштву знања и нове улоге: организатор, координатор, ментор..., Схватање суштине савремених модела наставе и улоге наставника и учитеља у њима (трансмисијски и когнитвно-конструктивистички ); Дидактичке димензије: усмеравање ученика ка метакогнитивним способностима, подстицање когнитивних размена и кооперације међу ученицима...); Вежбање интегрисања курикулума и дискусија
Садржај и активности 1. Педагошке компетенције и кључне компетенције за друштво знања. 2. Модели наставе и улога наставника и ученика. 3. Педагошке компетенције наставника за квалитетно поучавање и развој социјалних вештина, ефикасно управљање и комуникације. 4. Проверавање, оцењивање и саморефлективне компетенције наставника. 5. Компетенције за интегрисање садржаја програма.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (10 бодова)