logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

472 Основе активно-оријентисане наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, 31000 Ужице
КоординаторНебојша Јелисавчић, neba1@ptt.rs, 031/519-417, 064/288-28-18
АуториРаденко Марковић, Небојша Јелисавчић, Јелена Јаћимовић, Зорица Караић-Шибалић, Саша Манић, Живорад Младеновић, Дејан Пејчић, Јовица Јевтић, Биљана Миловић, Стеван Спајић, Вукица Вељановић-Морача, Александра Бакрач, Сретен Јовић, Радмила Николић, Имре Зомбори, Драган Петровић, Драгана Радовић, Ана Петрович
РеализаториСаша Манић, Јелена Јаћимовић, Сретен Јовић, Зорица Караић-Шибалић, Раденко Марковић, Ана Петрович, Небојша Јелисавчић, Александра Бакрач, Имре Зомбори, Биљана Миловић, Драган Петровић, Јовица Јевтић, Стеван Спајић, Живорад Младеновић, Дејан Пејчић, Радмила Николић, Вукица Вељановић-Морача
Општи циљевиУпознавање са активно оријентисаном наставом; Развијање компетенција за препознавање добре наставе; Вештина комуникације; Презентације у настави
Специфични циљевиУочавање сличности и разлика између активне и класичне наставе; Развијање вештина комуникације; Развијање вештина презентације и визуелизације у настави
Садржај и активности 1.Теорије учења (Учесници стичу теоријска знања о учењу помоћу рада на тексту и израђују мапе ума). 2. Теорије памћења (Учесници стичу теоријска знања о памћењу помоћу ПП презентације реализатора). 3. Активна и класична настава (Учесници уочавају предности активне наставе кроз дискусију). 4. Обележја добре наставе (Учесници уочавају карактеристике добре наставе дијалогом са осталима учесницима из групе). 5. Основе добре комуникације (Учесници унапређују вештине комуникације кроз вежбање односа ученик- ученик, ученик-наставник). 5. Правила презентације и визуелизације (Учесници усавршавају технике визуелизације и презентовања израдом плаката, фолија, ПП презентација и картица)
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)