logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

470 Организација рада наставника Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Николе Тесле бб, 15000 Шабац
КоординаторГоран Стојићевић, info@csusabac.rs, 015/391-599, 064/877-17-91
АуториБиљана Дробњак, Мирјана Поповић, Маријана Радаковић
РеализаториБиљана Дробњак, Мирјана Поповић, Маријана Радаковић
Општи циљевиОснаживање професионалног и личног развоја наставника.
Специфични циљевиСамопроцена и лична оријентација наставника, у оквиру дневног, оперативног и годишњег плана и програма; Унапређење праксе професионалног развоја наставника, од иницијалног образовања, увођења у посао, припреме за испит за лиценцу, стручног усавршавања
Садржај и активности 1. Методичко-дидактички принципи педагошке науке. 2. Начин и реализација годишњег, оперативног и дневног припремања за наставу. 3. Тематско планирање наставе односно корелација са другим предметима. 4. Припрема и реализација иновативних часова односно предности и недостатке у односу на традиционалну наставу. 5. Конципирање мреже подршке на нивоу стручних већа или актива. 6. Организација тока часа (циљеви задатака, уводни део...). 7. Методе и средства рада (самоевалуација и евалуација од стране или других колега; осврт на законску регулативу).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)