logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

47 Како бити бољи – примарно превентивни програм (позитивна психологија) Компетенцијa: K3
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаДом ученика средњих школа, Стапарски Пут 1а, 25100 Сомбор
КоординаторМирјана Борак, mirjanaborak@gmail.com, 025/440-928, 063/888-80-21
АуториДубравка Миљковић, Мајда Ријавец, Изабела Рашковић
РеализаториИзабела Рашковић, Мирјана Савић
Општи циљевиЕдукација и јачање личних капацитета наставника за примену сазнања из области позитивне психологије ради побољшања психолошке добробити ученика
Специфични циљевиПовећање осећаја среће, самопоуздања, мотивације за учење, пажње, креативнијег и отворенијег стила мишљења код ученика, смањења насиља међу ученицима
Садржај и активности 1 Позитивна психологија (појам, настанак, оснивачи , основни појмови, области проучавања, циљеви, ВИА класификација људских снага и врлина). 2. Психологија позитивног мишљења (основна шема људског понашања, оптимизам – песимизам, научена беспомоћност, позитивно мишљење). 3. Психологија среће (појам среће, начини постизања среће, формула среће). 4. Животни циљеви (спољашњи – екстринзични и унутрашњи – интринзични циљеви). 5. Позитивне емоције у школи (теорија проширења и изградње Барбаре Фредриксон, Flow – занесеност – доживљај). 6. Како бити бољи (вежбе и активности које доприносе психолошкој добробити ученика). 7. Искуствене вежбе (три добре ствари, која врата су се отворила, супротстављање песимизму, захвалност, животни циљеви, прекрасан дан).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)