logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

469 Организација и реализација интегративне наставе путем амбијенталног учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториЖељка Радојичић Лукић
РеализаториЖељка Радојичић Лукић, Андријана Шикл, Катарина Чарапић, Оливера Петровић, Mилена Вићевић
Општи циљевиПружање практичне помоћи за организацију интегративних наставних дана кроз активно учење наставних садржаја унутар амбијенталних учионица
Специфични циљевиЈачање професионалних компетенција наставника за организацију интегративне наставе; Оснаживање наставника за креирање подстицајне средине за учење.
Садржај и активности 1. Интегрисање наставних садржаја (Дидактичко-методички аспекти учења интегративне наставе; Показатељи смисленог и квалитетног избора и организације интегративне теме; Улога учитеља, наставника при организацији и реализацији ове развијајуће наставе). 2. Подстицајно окружење за учење (Упознавање садржаја едукативног комплекса и његове функције при реализацији интегративних наставних садржаја, ,уживо или путем видео записа; Коришћење едукативног комплекса „Чаробно село“ за оснаживање учитеља за креирање средине за учење која омогућава деци трајна складиштења знања и овладавање вештинама неопходним за свакодневни живот; Пример динамичког и променљивог окружења у којем је омогућено уношење организованог и осмишљеног материјала у складу са дечијим интересовањима, развојним нивоом и програмским садржајима; Примери организације простора за слободно и безбедно кретање деце и учење социјалних вештина у непосредној интеракцији са локалним становништвом; Показна вежба укључивања различитих врста дидактичког и другог материјала који деци омогућује проширивање искуства и знања; Начини прилагођавања простора различитим облицима и методама рада и индивидуално орјентисаним активностима; Примери интеграције дешавања у оквиру пољопривредног домаћинстава у складу са пословима током годишњих доба). 3. Модели интегративне наставе (Посматрање огледних примера примене интегративне наставе путем амбијенталног учења; Образовно-васпитне активности; Образовно-забавне активности; Спортско-рекреативне ативности).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника10-30
Трајањеједан дан (8 бодова)