logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

468 Обука за вођење семинара и презентација Компетенцијa: K2
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Бул. Михајла Пупина 6, 21100 Нови Сад
КоординаторДанијела Станојевић, danijela@pzv.org.rs, 021/472-03-73, 069/144-17-18
АуториВиолета Петковић
РеализаториВиолета Петковић, Анамарија Вичек, Данијела Станојевић
Општи циљевиУсвајање неопходних вештина за успешну припрему и реализацију семинара и презентација за запослене у васпитно-образовним установама
Специфични циљевиПодстицање водитеља да усаврше знања, технике и вештине, користећи мултимедијалне, аудиовизуелне технике за извођење успешних презентација
Садржај и активности 1. Правилна употреба флип чарта. 2. Врсте енерџајзера и њихова употреба. 3.Примена различитих метода рада (рад у пару, фронтални, радионичарски и групни). 4. Видови комуникације са учесницима семинара; „незгодна питања“; „незгодни учесници“. 5. Изградња сопстевног стила. 6. Израда агенде – сценарија семинара. 7. Аудио-визелне презентације. 8. Улога рекапитулације. 9. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (18 бодова)