logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

466 Образовно-васпитни рад учитеља и неговање матерњег језика (ТАНОМ) Компетенцијa: K2
Приоритети: 1, 6
ИнституцијаУдружење просветних радника Мађара у Војводини, Ћирпанова 54, 21100 Нови Сад
КоординаторЖолт Лукач, lukacsfoto@gmail.com, 021/548-259, 069/184-91-56
АуториЛујза Виола
РеализаториЛујза Виола
Општи циљевиСтручна помоћ корепетацијом наставном особљу које ради са децом у мешовитој језичкој средини и у срединама у где је тешко доступна стручна литература.
Специфични циљевиНеговање матерњег језика са три различита узраста; Обрада психолошке проблематике у двојезичним срединама; Тумачење текстова; Препознавање и решавања конкретних проблема у билингвистичким и мултикуктуралним срединама
Садржај и активности Предавања, промотивна предавања драмско-педагошке садржине, пренос искустава из праксе, пренос идеја о обогаћивању наставног садржаја у неговању матерњег језика, корелација између етнографије, народних обичаја у развијању привлачних садржаја, методолошка упутства за поједине предмете у нижим разредима.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)