logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

465 Образовна постигнућа и интегрисани тематски приступ настави и учењу Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаАгенција за едукацију и маркетинг ДУГА-ЦО, Београд, Костолачка 41, 11000 Београд
КоординаторЗоран Стојановић, zoran.sto@sbb.rs, 011/246-04-73, 063/349-514
АуториЉиљана Левков
РеализаториЉиљана Левков, Биљана Стојановић
Општи циљевиУнапређивање квалитета наставе усмерене на образовна постигнућа и интегрисан тематски приступ; Јачање професионалних компетенција наставника
Специфични циљевиОрганизовање стандарда постигнућа у смислене целине теме у оквиру једног или више наставних предмета; Развијање веза међу наставним предметима
Садржај и активности 1.Важна питања савремене наставе и учења. 2. Настава и учење усмерени на стандарде постигнућа. 3. Стандарди постигнућа и садржаји програма. 3. Тема и тематски приступ настави и учењу. 4. Тема/ теме као део школског програма. 5. Методе и технике у односу на циљеве и стандарде постигнућа. 6. Наставник и његова улога у савременој настави и учењу. рограмске садржаје учесници реализују семинара у оквиру следећих активности: Издвајање стандарда постигнућа из различитих наставних предмета и груписање и у смислену целину; У односу на груписане стандарде постигнућа дефинишу се назив теме и циљеви; У односу на стандарде постигнућа бирају се садржаји који омогућавају ефикасно остваривање стандарда постигнућа; Уочавање и вежбање различитих могућности и примене тематског приступа у настави; Предлагање и анализирање метода и техника рада, избор одговарајуће методе; Планирање, организовање и реализовање тимског рада у процесу издвајања и груписања стандарда постигнућа, обликовања теме и избора садржаја; Планирање и дидактичко-методичко обликовање теме; Реализација обликоване теме и праћење ефеката; Приказивање и образлагање предлога и резултата рада групе; Анализирање, дискусија, аргументација о предностима и недостацима одабране теме и методе у односу на циљеве учења и узраст ученика.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)