logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

464 Нова школа – Вишефронтална настава Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе "АБАКУС", Љубише Миодраговића бб, 11000 Београд
КоординаторГоран Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 011/227-84-65, 064/809-06-30
АуториДринка Савић, Драган Савић
РеализаториДринка Савић, Драган Савић, Александра Бер-Божић, Наташа Кличковић, Иван Финк, Љиљана Пижурица, Смиља Шкорић, Весна Крстић
Општи циљевиНастава у којој уместо подучавања доминира учење; Унапређивање компетенција наставника за преузимање нових улога у настави – ментор, координатор, сарадник; Развој ученичких компетенција за учење учења, самовредновање,…
Специфични циљевиСтицање знања, вештина и вредносних ставова наставника за примену модела вишефронталне наставе, као облика индивидуализације наставе; Уважавање индивидуалних разлика ученика у настави
Садржај и активности 1. Идентификација специфичних проблема наставе. 2. Разлике између традиционалне и вишефронтална настава (ВФН). 3. Позиција ученика у настави. 4. Преузимање нових улога наставника у вишефронталној настави. 5. Припрема наставног материјала. 6. Организација часа и ток наставе у ВФН – решавање „проблем-ситуација“ и презентација могућих решења. 7. Оцењивање у ВФН – вежба на конкретним случајевима и усаглашавање критеријума.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)