logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

463 Наставници као лидери – оснаживање наставника за управљање променама у образовном процесу Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, 11000 Београд
КоординаторЈелена Врањешевић, ciip@sbb.rs, 011/322-39-09
АуториЈелена Врањешевић
РеализаториЈелена Врањешевић, Весна Златаровић, Александра Максимовић, Слађана Голубовић, Зорица Трикић
Општи циљевиПрофесионално оснаживање наставника у преузимању улоге рефлексивног практичара/креатора сопствене праксе који доприноси квалитету образовног процеса
Специфични циљевиОснажити наставнике за осмишљавање и реализацију иницијатива којима се унапређује постојећа образовно-васпитна пракса
Садржај и активности 1.Концепт наставника као лидера – кључни елементи процеса управљања променом (наставник као рефлексивни практичар/креатор сопствене праксе, постојећа пракса, испробавање могућег, креирање нове праксе). 2. Школа као заједница која учи (карактеристике заједнице која учи, професионална заједница која учи, концепт дељеног лидерства, кооперативни модел моћи, сарадња са свим релевантним актерима у циљу унапређивања професионалних знања у школи, локалној заједници и широј заједници). 3. Активација наставника. 4. На који начин подржати наставнике да развијају сопствене иницијативе/мини-пројекте којима ће унапређивати сопствену праксу, као и различите аспекте живота школе и који ће доприносити квалитету образовно-васпитног процеса (Анализа почетног стања – мапирање изазова, проблема, успеха; Прикупљање различитих перспектива укључујући перспективу ученика, колега, итд; Анализа циљева – Шта желимо да мењамо? Зашто? Какве су добити за ученике, наставнике, школу у целини; Израда акционог плана – планирање корака у реализацији циља, анализа олакшавајућих/отежавајућих околности, идентификовање потенцијалних савезника, идентификовање могућих промена – на шта све желимо да утичемо; Праћење и анализа реализације иницијативе/ пројекта – како планирати следеће кораке; Како се добија повратна информација од деце/ученика, родитеља, колега, управе школе; Како се прави наставнички портфолио и због чега је важан као документ о напретку/промени; Како промовисати наставничку професију и проактивни став у односу на наставу, образовно- васпитни рад; Како промовисати резултате наставничких пројеката/иницијатива, као их учинити видљивим). 5. Значај и улога сарадње у одрживости идеје наставника као лидера – како се ствара "заједница која учи“. 6. Улога ментора у процесу подстицања мотивације наставника као лидера промена.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)