logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

461 Настава у облаку Компетенцијa: K2
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаОбразовно креативни центар, Д.Р. Бобија 6/1, 19210 Бор
КоординаторЗоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 064/286-30-80
АуториЗоран Милојевић, Радмила Николић, Марија Ђокић, Наташа Станисављевић
РеализаториЗоран Милојевић, Радмила Николић, Марија Ђокић
Општи циљевиРазумевање значаја и практичне примене заједничког дељеног простора на Интернету за комуникацију са ученицима и колегама
Специфични циљевиОспособљавање наставника за креирање учионице на Интернету, заједничког места за организовање наставе са ученицима и сарадњу са колегама
Садржај и активности 1. Програм, плана и динамике рада на семинару. 2. Анкета за учеснике – Шта је систем облак – cloud. 3. Систем cloud – филозофија и принцип заједничког простора. 4. Примери добре праксе система cloud за учење. 5. Тест о систему cloud. 6. Најоблачнији систем – Google. 7. Подешавање електронске поште на google-у. 8. Листе контаката, ознаке поште, теме сервиса. 9. Планер активности. 10. Календар, веза са смс-ом. 11. Заједничко планирање догађаја. 12. Дискусије chat. 13. Основе google+. 14. Радионица у групи. 15. Заједничка настава. 16. Заједнички документи. 17. Заједничке презентације. 18. Пример електронског дневника оцена. 19. Креиран час, домаћи задатак и тест на заједничком интернет простору. 20. Тест и задатак заједничке наставе. 21. Презентација радова. 22. Представљање радова учесника програма. 23. Решавање теста знања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
* Програм се реализује само електронским путем.