logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

460 Настава путем открића – методе и технике Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториЈелена Бошковић, Вера Исаиловић
РеализаториЈелена Бошковић, Вера Исаиловић
Општи циљевиУнапређивање наставе и професионално оснаживање наставника за примену нових метода и техника; Активирање ученика применом нових метода, техника и облика рада
Специфични циљевиУпознавање наставника са врстама наставе (дефинисање појмова, предности и недостаци); Проширивање постојећих знања наставника о разноврсним методама и техникама и њиховој примени у настави путем открића
Садржај и активности 1. Анализа класичне наставе и наставе путем открића: Увод у тему (подстицање позитивне мотивације учесника). Вежба (методе, технике и облици рада које учесници користе на својим часовима; класична настава, настава путем открића, дискусија предности и недостаци). Презентација водитеља – Настава путем открића, класична настава. 2. Основни кораци у креирању материјала за наставу путем открића. Радионица, три вежбе – садржаји обухватају примере активности ученика и активности наставника из наставног процеса; одабир метода и техника које омогућавају наставу путем открића. 3. Практична примена часова путем открића. Радионица: Практична примена часова путем открића (Израда сценарија за планирани час или наставну тему на основу кога ће се реализовати настава путем открића). 4. Мапе ума – нова техника у настави путем открића (техника која помаже активацији ученика). Радионица: Мапе ума – нова техника бележења. 5. Представљање иновативне информационе технике (програма FreeMind). 6. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)