logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

46 Јединство одељенске заједнице и њено развијање кроз унапређен квалитет ЧОС-а Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториДрагана Радујко, Светлана Мирчић Вукобрат
РеализаториДрагана Радујко, Светлана Мирчић Вукобрат
Општи циљевиЛични и професионални развој наставника; Jaчање сензибилности просветних радника за потреба О.З
Специфични циљевиСагледавње потреба одељења; Могућност промене предвиђених наставних јединица на ЧОС-у; Стимулација и побољшање односа у одељењу
Садржај и активности 1.Увод – програм, план рада. 2. Идентификација одељенског старешине – значај и улога. 3. Појам часа одељенског старешине (ЧОС) и законска регулатива. 4. Конкретизација тема ЧОС-а. 5. Идентификација постојећих садржаја на часовима одељенског старешине. 6. Рад одељенског старешине у другим земљама. 7. Предлог адекватних тема кроз циклусе образовања. 8. Креирање сопственог плана у складу са потребама одељења. 9. План акције. 10. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)