logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

459 Настава информатике и информатика у настави – креативна примена ИКТ-а у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаШеста београдска гимназија, Милана Ракића 33, 11000 Београд
КоординаторСнежана Марковић, office@vigimnazija.edu.rs, 063/713-53-56
АуториСнежана Марковић
РеализаториДаниела Минић, Дијана Ђорђевић, Душа Вуковић, Емилија Марковић, Катарина Вељковић, Светлана Радловачки, Силвана Ивковић, Симонида Вукобрат, Татјана Златковић, Владан Младеновић, Иван Бућковић, Љубиша Ивковић
Општи циљевиПовећати компетенције наставника свих предмета, посебно наставника информатике за примену нових наставних програма применом ИКТ-а
Специфични циљевиРазрада начина реализације појединих наставних тема кроз конкретне примере уз употребу ИКТ-а и развијање компетенција за 21. век
Садржај и активности Програм – теме се реализују у виду радионица уз примену савремене технологије и метода активног учења. Теме су из области рачунарства и информатике и теме у којима је примењива употреба ИКТ (Упознавање, размена претходних искустава везаних за тему, ИКТ-основе неопходне за дату тематску целину; Упознавање са појмом активног учења и тимског рада). Прва радионица – два различита сценарија, анализирање и поређење двеју ситуација од којих је једна класична а друга иновативна; презентација разноврсних примера наставних једница или тема применом ИКТ-а. Друга радионица – реализација наставне теме или једне јединице уз помоћ одређеног материјала.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)