logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

458 Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а Компетенцијa: K2
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаУдружење војвођанских учитеља, Булевар Јаше Томића 19 Б, 21100 Нови Сад
КоординаторКсенија Манојловић, ksenija.manojlovic@sbb.rs, 021/462-700, 062/207-806
АуториКсенија Манојловић
РеализаториГордана Милић, Милан Илић, Нада Бањац, Отилија Велишек-Брашко, Ксенија Манојловић
Општи циљевиНов, унапређен модел наставе који одговара Европским стандардима; Развој професионалних вештина и подстицање личног развоја наставног кадра
Специфични циљевиПланирање наставног садржаја применом принципа Блумове таксономије; Повећање активности ученика на часу применом техника фацилитације
Садржај и активности 1. Нови концепти наставе – наставник као фасилитатор, технике фасилитације (атентивне технике, технике опсервације, технике слушања и технике постављања питања), атипични ученици (решавање различитих ситуација у учионици). 2. Наставне методе (критеријуми одабира наставних метода, предности и недостаци, демонстрација најатрактивнијих наставних метода). 3. Наставна средства – дефиниције и концепти, значај, критеријуми ефектног наставног средства, предности и недостаци, практичне вежбе (нпр. демонстрација израде флип-чарта). 4. Нов концепт плана реализације часа – сврха плана реализације часа, фактори који утичу на израду плана реализације часа, форматирање, главне компоненте, организација времена, енерџајзер (активност која утиче на подизање радне енергије током наставе), практична вежба израде плана реализације часа. 5. Евалуација наставе – компоненте евалуације наставе (реакције ученика – групна дискусија, индивидуални разговор, анонимна анкета; рад на часу – усмени испит, опсервација, писмени испит). 6. Показни час (учесници), примена новог концепта, о теми по сопственом избору.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника18
Трајањетри дана (24 бода)