logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

456 Мреже учења: blog и Facebook као средства савремене наставе и учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Добрињска 11/3, 11000 Београд
КоординаторВладимир Џиновић, v.dzinovic@gmail.com, 011/264-29-25, 063/836-99-03
АуториВладимир Џиновић, Александар Тодосијевић
РеализаториВладимир Џиновић, Александар Тодосијевић
Општи циљевиРазвијање дигиталних компетенција наставника; Модернизација наставе у складу са савременим теоријама учења и потребама ученика
Специфични циљевиУпознавање наставника са применом блога и facebook-а у настави – формирање мрежа учења наставника и ученика; Развијање критичког приступа Интернету
Садржај и активности 1. Уводни део – циљеви семинара 2. Упознавање учесника са савременом парадигмом професионалног учења и учења путем виртуелних комуникација (Рефлексивна пракса, искуствено учење, учење у социјалним мрежама; Учење и информатичка револуција; Мултимедијално учење и учење на даљину; Наставници као ментори и партнери ученицима у учењу путем виртуелних комуникација). 3. Друштвене мреже (Појам друштвених мрежа – блог, форуми, Facebook, Twitter, Flickr); Улога друштвених мрежа у подстицању професионалног учења и учења ученика) 4. Практични рад (Демонстрирање предвиђених садржаја путем видео бима, остваривање задатака на рачунарима у дигиталној учионици/кабинету информатике; Рад са блоговима – отварање налога на Wordpress-u, дизајн блога и унос првог текста, осмишљавање садржаја блога, унос категорија и страна, убацивање мултимедијалних садржаја, виџети; Рад на Facebook-у – отварање налога, уређивање профила, умрежавање учесника семинара, креирање група и страна; Повезивање блога и Facebook-а – прављење Facebook „кутијица“, умрежавање блогова учесника семинара на Facebook-у) 5. Развијање критичког односа ученика према виртуелним комуникацијама и улога наставника. (Заштита од „спама“, вируса и превара; Заштита од on-line насиља, са посебним освртом на вршњачко насиље; Развијање код ученика вештина анализе више различитих извора информација). 6. Задавање практичних задатака за потребе евалуације ефеката семинара (креирање чланака и страна са мултимедијалним садржајем на блогу учасника; креирање конкретне активности на блогу које укључују ученике). 7. Представљање резултата практичних задатака учесника семинара.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)