logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

455 Мотивисање професора и ученика у циљу унапређења образовног процеса у средњим школама Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУниверзитет Сингидунум, Данијелова 32, 11000 Београд
КоординаторТања Петричевић, tpetricevic@singidunum.ac.rs, 011/309-32-09, 065/309-32-09
АуториГордана Добријевић
РеализаториГордана Добријевић, Лепа Баби, Јелена Гајић, Тамара Лукић, Бојана Чавић, Павле Будинчевић
Општи циљевиПрофесионално усавршавање наставника за развијања личних способности и сарадње са ученицима ради унапређења образовања у средњим школама
Специфични циљевиУсавршавање наставника у циљу развијања вештина неопходних за самомотивацију и мотивисање ученика ради унапређења васпитно-образовног процеса.
Садржај и активности 1.Упознавање са основним карактеристикама мотивације. 2.Теорија праведности, теорија очекивања, теорија поткрепљења, теорија постављања циљева. 3. Идентификовање различитих потреба ученика и наставника које их мотивишу за постизање резултата и повећавају задовољство послом. 4. Идентификовање разлога за недостатак мотивације ученика и наставника и начина њиховог превазилажења. 5. Идентифковање могућих спољашњих и унутрашњих награда које би ученици и наставници сматрали вреднима уложеног напора (унутрашње награде – за наставнике за постизање унутрашњег задовољства послом, а за ученике осмишњавање изазовних и креативних задатака који ће бити покретачи већег залагања у настави; укључивање ученика у одређивање радних задатака; тимски рад). 6.Важност правовремених повратних информација о резултатима рада као фактор мотивације ученика и наставника. 7. Нематеријалне стратегије мотивације наставника (награде, похвале, семинари, одржавање редовних мотивационих састанака, идентификовање проблема приликом извођења наставе, сарадња наставног и ненаставног особља у њиховом решавању, организовање различитих догађаја ради повећања осећаја припадности образовној установи, могућност професионалног усавршавања). 8. Перманентно образовање као стратегија мотивације наставника. 9. Технике успешне комуникације.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)