logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

454 Мотивација и психолошки принципи учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаГрупа МОСТ, Јелене Ћетковић 10, 11000 Београд
КоординаторМилена Јеротијевић, milena.jerotijevic@gmail.com, 064/555-02-29, 064/362-44-05
АуториМилена Јеротијевић, Сњежана Мрше, Борислава Максимовић, Љиљана Симић, Душанка Ћировић, Зорица Димитријевић, Весна Радуловић, Соња Миладиновић, Љиљана Стојановић
РеализаториМилена Јеротијевић, Сњежана Мрше, Борислава Максимовић, Радмила Гошовић, Љиљана Симић, Душанка Ћировић, Зорица Димитријевић, Весна Радуловић, Соња Миладиновић, Љиљана Стојановић, Весна Богосављевић
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника и стручних сарадника за организовање ефикасније и ефективније наставе и учења
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену различитих стратегија учења и мотивације за учење како би одговорили на образовне потребе својих ученика; Оснаживање наставника да пруже подршку ученицима у развијању саморегулационих стратегија учења и мотивације за школско учење
Садржај и активности 1. Израда постера са саветима о учењу за ученике и како ученике научити добрим стратегијама учења. 2. Анализа феномена који настају у социјалној интеракцији током наставног процеса – резултати истраживања и саморефлексија наставника. 3. Разматрање важности принципа учења у контексту инклузивне образовне праксе. 4. Појам, врсте и структура мотивације за учење. 5. Повезивање мотивацијске оријентације и мотивацијског профила са различитим приступима мотивисању ученика. 6. Анализа личних уверења о узроцима неуспеха. 7. Илустровање примерима из праксе утицаја различитих педагошких приступа развоју унутрашње мотивације за учење. 8. Награђивање, кажњавање и повратна информација као мотивациона средства. Утицај родитеља на развој мотвације за учење.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)