logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

453 Мотивација за учење употребом критичког мишљења у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 5
ИнституцијаКреативна педагогија, Косовска 77, 12000 Пожаревац
КоординаторЖивкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012/541-796, 064/372-65-02
АуториМилош Јеремић
РеализаториМилош Јеремић, Живкица Ђорђевић, Наташа Берић, Марија Костић
Општи циљевиУнапређење компетенција наставника за подстицање повољних мотивационих уверења према учењу коришћењем техника критичког мишљења у осмишљавању наставе
Специфични циљевиРазвијање компетенција наставника за примену критичког мишљења у настави у циљу мотивације за учење; Образовање уверења о значају критичког мишљења
Садржај и активности 1. Појам, врсте и извори мотивационих уверења. 2. Масловљева хијерархија и Фордова таксономија мотива. 3. Фактори мотивације. 4. Гол теорије и атрибутивни стил. 5. Учење за разумевање. 6.Стратегије за подстицање повољних и превазилажење неповољних мотивационих уверења, које могу бити засноване на критичком мишљењу. 7. Рефлексивни и класични модел едукације (Липман). 8. Филозофија са децом. 9. Дефиниције, одређења, стандарди и предности критичког мишљења према савременим ауторима (менталне баријере према критичком мишљењу). 10. Вештине критичког мишљења (аргументација, вештина критичког читања, умеће мишљења, логичке грешке; принцип уљудности). 11. Филозофски кафе и сократски метод.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (15 бодова)