logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

452 Модели развијајуће наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за образовну технологију, д.о.о., Звечанска 54/17, 11000 Београд
КоординаторАнгелина Страхињић, s_angelina@ikomline.net, 063/811-38-08
АуториМладен Вилотијевић, Андријана Шикл
РеализаториМладен Вилотијевић, Андријана Шикл, Ана Новковић, Предраг Спасојевић, Војислав Илић, Саша Здравковић
Општи циљевиОспособљавање наставника за примену модела развијајуће наставе, као дидактичко-медијске иновације, ради оптимизације и ефективности наставног процеса
Специфични циљевиТеоријско и практично оспособљавање наставника за реализацију развијајуће наставе и њених модела:интегративне, продуктивне, витагене наставе
Садржај и активности 1. Главна обележја иновативне наставне технологије, критеријуми за препознавање „развијајуће“ наставе и њених модела. 2. Модел „Развијајућа настава“ (битна обележја, могућност примене у настави, методичка артикулација часова развијајуће наставе ). 3. Модел „Интегративна настава“ у оквиру развијајуће наставе (битна обележја, могућност примене у настави, методичка артикулација часова). 4. Модел продуктивна-стваралачка настава (битна обележја, могућност примене у настави, методичка артикулација часова). 5. Модел „Искуствена – витагена настава“ (битна обележја, могућност примене у настави, методичка артикулација часова). 6. Примена модела развијајуће наставе (евалуација постигнућа ученика остварених овим иновативним наставним радом).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
* Програм може да се реализује и електронским путем.