logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

450 Методе наставе и учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаАгенција за образовање "Марина и Јован", Булевар Јаше Томића 13а/39, 21100 Нови Сад
КоординаторМарина Петровић, marinapetrovic1@gmail.com, 064/333-25-11
АуториМарина Петровић, Станислава Марић Јуришин
РеализаториМарина Петровић, Сања Суботић Гантар, Бојана Марковић, Јелена Кесић, Јадранка Мештров, Душанка Маринковић, Маја Миладиновић, Сандра Кнежевић, Вања Јеремић
Општи циљевиЈачање стручних компетенција наставника у подучавању и повећање квалитета наставе кроз рад са различитим методама наставе и наставним системима
Специфични циљевиМотивација наставника и ученика у процесу учења; Мисаона активизација ученика; Учење техника учења и вештине управљања и комуникације са одељењем
Садржај и активности 1. Наставне методе, облици, средства (основе дидактике – наставне методе, како се користе, наставни облици, наставна средства, елементи припреме за час...). 2. Учење учења (технике учења и њихова адекватна примена, учење напамет, упознавање са дидактичким материјалима, коришћење графичких садржаја, одвајање битног од небитног, писање концепта, понављање и утврђивање...). 3. Мисаона активизација ученика (активно укључивање ученика у процес наставе, системи наставе (хеуристичка, програмирана, егземпларна, проблемска и менторска натава). 4. Вештина управљања одељењем и комуникацијске вештине. 5. „Да на часу не буде досадно“ (развијање позитивне педагошке климе за учење у одељењу – технике и технологије учења и комуникације са ученицима кроз игрице, brain storming, мапе ума, играње улога, технике дискусије, радне станице, размена искустава кроз вршњачко учење...).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)