logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

45 Интеракција у процесу образовања школске деце и адолесцената Компетенцијa: K3
Приоритети: 2, 6
ИнституцијаУдружење Здраво да сте, Капетан Мишина 23, 11000 Београд
КоординаторЈелена Творек, zdravo@eunet.rs, 011/263-44-90, 064/130-55-51
АуториВесна Огњеновић
РеализаториБојана Шкорц, Маја Савић, Бранка Тишма
Општи циљевиЈачање професионалних и личних компетенција просветних радника применом развојног модела у раду са децом и младима, укључујући и маргинализоване групе
Специфични циљевиАктивно стицање знања и практичног модела рада просветних радника у откривању и изражавању креативних потенцијала ученика, кроз социјалну и когнитивну размену идеја
Садржај и активности а) Теоријски део: 1. Људски развој, развој деце и адолесцента, културално-развојна теорија Л.Виготског. 2. Развој појединца и групе, тоталитет који се мења и трансформише. 3. Улога креативне дивергентне продукције у образовном процесу, развој групног и личног израза, контекст образовања, креативност.
б) Практични део: сврха и садржај корака радионице, концепт радионице – приручник „Здраво да сте“ .
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)