logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

449 Методе и облици наставе у основном и стручном образовању одраслих Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториБојан Михајловић, Владан Јанковић
РеализаториБојан Михајловић, Владан Јанковић, Тања Рајић, Слободан Јовановић, Биљана Игњатовић, Милена Вићевић
Општи циљевиСтицање знања, вештина и компетенција наставника за рад у основном и стручном образовању одраслих
Специфични циљевиРазвијање професионалних знања у наставном раду са одраслима, препознавање и употреба адекватних метода и облика наставе у образовању одраслих
Садржај и активности 1. Циљеви и очекивани ефекти семинара. 2.Циљ и функције основног и стручног образовања одраслих (Концепт доживотног образовања). Радионица: функције основног и стручног образовања одраслих, постери за презентацију. 3. Функционална писменост и самообразовање (Дефинисање функционалне писмености, критеријума писмености, садржаја...; појам и карактеристике самообразовања). 4. Примена андрагошког циклуса у основном и стручном образовању одраслих (користећи модел андрагошког циклуса учесници на конкретним примерима израђују гантограм наставног плана). 5. Специфичности наставног рада са одраслим ученицима (путем асоцијација и дискусусије, на флип чарту се исписују специфичности наставног рада са одраслим лицима, обрада конкретне карактеристике наставног рада). 6. Методе и облици наставе у образовању одраслих (упознавање са методам и облицима наставе). 7. Активна (интерактивна) настава у образовању одраслих (Упознавање са концептом активне наставе у образовању одраслих, њеним значајем и функцији). 8. Вештине и компетенције наставника у образовању одраслих (Практична примена стечених знања и вештина на семинару путем симулација на по унапред смишљеном сценарију). 9. Наставник у улози ментора у образовању одраслих (Значај , функција и улога наставника као ментора у образовању одраслих). 10.Евалуација

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)