logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

448 Методе активно-оријентисане наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, 31000 Ужице
КоординаторНебојша Јелисавчић, neba1@ptt.rs, 031/519-417, 064/288-28-18
АуториРаденко Марковић, Небојша Јелисавчић, Јелена Јаћимовић, Зорица Караић-Шибалић, Саша Манић, Живорад Младеновић, Дејан Пејчић, Јовица Јевтић, Биљана Миловић, Стеван Спајић, Вукица Вељановић-Морача, Александра Бакрач, Сретен Јовић, Радмила Николић, Имре Зомбори, Драган Петровић, Драгана Радовић, Ана Петрович
РеализаториСаша Манић, Јелена Јаћимовић, Сретен Јовић, Зорица Караић-Шибалић, Раденко Марковић, Ана Петрович, Небојша Јелисавчић, Александра Бакрач, Имре Зомбори, Биљана Миловић, Драган Петровић, Јовица Јевтић, Стеван Спајић, Живорад Младеновић, Дејан Пејчић, Радмила Николић, Вукица Вељановић-Морача
Општи циљевиОвладавање методама активно оријентисане наставе уз развијање компетенција за њихову примену и за унапређење наставног процеса
Специфични циљевиУпознавање са предностима кооперативног учења; Развијање компетенција за примену нових наставних метода (студија на случају, учење по станицама)
Садржај и активности 1. Упознавање, уводна радионица; програм семинара; информисање о искуствима учесника са АОН, методом вртешке; Успостављање везе између теме семинара и значења које она има за учеснике. 2. Кооперативно учење (Упознавање са претходним искуствима учесника о примени кооперативног учења у настави и мотивације ученика; Схватање значаја кооперативног рада; Указивање на то да се неки задаци тешко могу решити самостално или да се не могу решити уопште – истицање неопходности примене кооперативног учења). 3. Развијање тимског духа. 4. Студија случаја (Упознавање учесника са студијом случаја, корацима за њено конструисање и њеним фазама; Примена маркирања текста као методе у АОН; Учесници у паровима упоређују маркирано и решавају радни лист; Проверавање испоштованости правила за конструисање случаја; Анализа рада сваке групе; Развијање способности презентације резултата рада и дискусије о њима. 5. Учење по станицама. Разумевање значаја и улоге техника учења, као и тестова за проверу знања на станицама. 6. Пројекат; Упознавање са пројектном наставом; Теорију везану за пројекат и пројектну наставу; Увиђање значаја и стицање нових сазнања о пројекту као методи рада у настави; Учесници се деле у групе (сродни предмети) и израђују плакате; Учесници исказују своје ставове о могућности примене ове методе у настави. 7. Методе АОН. Значај употребе разних метода и техника учења при извођењу АОН; (експертска слагалица); размена стечених знања и информације. Свака група израђује плакат и чланови групе се консултују око начина презентовања. 8. Метода игра улога. 9. Евалуација програма.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)