logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

447 Мала методичка радионица Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаЕдукативни центар Златибор, Југ Богданова 1, 31000 Ужице
КоординаторМирослав Ђокић, ec.zlatibor@gmail.com, 031/512-651, 064/855-00-07
АуториРадоје Стопић
РеализаториДрагица Јокић, Миленко Николић, Мирослав Ђокић, Радоје Стопић
Општи циљевиОпшти циљ је да се у васпитно-образовној пракси створе и искористе капацитети које пружа функционално организовано планирање рада и припрема за наставу
Специфични циљевиУпутити учеснике да самостално, на методички начин, реализују планирање рада и како да сачине писану припрему за практичну реализацију часа; Елиминисати грешке у фазама планирања и припремања; Оспособити учеснике да препознају и превазиђу сваку врсту импровизације
Садржај и активности 1. Планирање наставе. 2. Законске и методичке обавезе планирања наставе. 3. Годишње (глобално) планирање. 4. Месечно (оперативно) планирање. 5. Елементи оперативног плана. 6. Припрема у функцији елиминисања импровизације и формализма у сваком непосредном контакту са ученицима. 7.Елементи писане припреме за практичну реализацију часа (Најчешће грешке у пракси). 6.Планирање допунске наставе – као специфичност (специфичности припремања за час допунске наставе). 7. Индивидуални образовни план – специфичност (фазе – прикупљање података и формирање документације; индивидуализација рада; предлог за утврђивање права на ИОП; израда и доношење ИОП-а; примена ИОП-а; вредновање ИОП-а и евентуални наставак спровођења). 8. Подршка (Улога стручних сарадника; Обавезе директора; Инструктивно-педагошки рад). 9. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)