logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

443 Како унапредити и вредновати сопствену наставну праксу Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаГимназија и ОШ "Руђер Бошковић", Кнеза Вишеслава 17, 11000 Београд
КоординаторДрагана Миланковић, dragana.milankovic@boskovic.edu.rs, 011/414-41-46, 063/113-40-38
АуториНенад Хавелка, Радмила Поповић, Видосава Граховац, Биљана Лајовић, Нада Вуковић, Наташа Јоновић, Драгана Миланковић
РеализаториНенад Хавелка, Радмила Поповић, Видосава Граховац, Биљана Лајовић, Нада Вуковић, Наташа Јоновић, Драгана Миланковић
Општи циљевиУнапређивање наставе и учења у основношколском и средњешколском образовању кроз изградњу професионалних компетенција наставника
Специфични циљевиОснаживање компетенција наставника у области планирања и примене нових метода, техника и активности у настави, вредновање сопствене праксе и образовних постигнућа ученика
Садржај и активности 1. Развојна психологија и когнитивни развој ученика. 2.Школско учење и мотивација. 3. Евалуација и оцењивање. 4. Различити приступи процесима наставе и учења. 5. Стилови учења, аспекти активног учења, улоге наставника. 6. Групни рад и како се оцењује. 7. Настава која поштује разлике међу ученицима и планирање и извођење градираних активности. 8. Решавање могућих проблема у учионици. 9. Грешке и омашке, исправљање грешака. 10. Аутономија ученика. 11. Потреба за стручним усавршавањем, самоевалуација наставне праксе и спремност за промене опервације часова, примање и давање повратне информације.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)