logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

442 Како мислити друкчије: дивергентно и интердисциплинарно – тематско планирање садржаја и подстицање креативних активности у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 5,6
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Добрињска 11/3, 11000 Београд
КоординаторЈасмина Шефер, jsefer@rcub.bg.ac.rs, 064/353-76-22
АуториЈасмина Шефер
РеализаториЈелена Старчевић, Јелена Радишић, Јасмина Шефер
Општи циљевиУвођење наставника у тематско – интердисциплинарно планирање и подстицање креативног мишљења ученика у настави.
Специфични циљевиТеоријско и практично обучавање наставника за подстицање и развијање ученичких потенцијала (дивергентног мишљења и решавања проблема отвореног типа, логичког и критичног мишљења, вишеструких способности, унутрашње мотивације, знања, вештина и вредности) у „зони наредног развитка“ узраста и појединаца, организовањем демократске атмосфере у одељењу, тематског интердисциплинарног приступа у настави и коришћењем различитих игара, драмских пројеката и групно истраживачких научних пројекта као метода у настави.
Садржај и активности 1. Програм семинара. 2. Развијање дечијих потенцијала, поменутих у специфичним циљевима програма (дивергентно мишљење, вишеструке способности, унутрашња мотивација, емоционално ангажовање, сарадња). 3. Тематско-интердсициплинарно планирање наставних садржаја. 4. Демократска атмосфера у одељењу. 5.Коришћење креативне уметничке игре у настави (драмски израз и друге игре) и групног истраживачког рада у природним и друштвеним наукама; подстицање дивергентног мишљења). 6. Евалуација сопственог рада после примене у пракси
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)