logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

441 Како до интерактивног софтвера у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 8
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториДушан Станковић
РеализаториДушан Станковић, Игор Солаковић, Александра Станковић
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција наставника у основним и средњим школама у области израде и примене интерактивних софтвера у настави
Специфични циљевиОспособљавање наставника за осмишљавање, креирање и примену интерактивних софтвера у настави и подстицање индивидуалних потенцијала ученика.
Садржај и активности Пленарни део – циљ и програм семинара. 2. Намене програма Flash (упознавање учесника семинара са могућностима овог програма). 3. Елементи прозора програма Flash (упознавање са елементима прозора Flash-a). 4. Основе цртања у Flash-u (детаљно упознавање са паноом Tools). 5. Израда једноставних анимација (упознавање са временском осом и израда анимација). 6. Рад са слојевима (овладавање употребом слојева). 7. Израда симбола (израда различитих врста симбола). 8. Додавање интеракција – основе ActionScripta (успостављање интеракција са корисником). 9. Увоз и употреба слика (увоз и употреба слика за различите намене). 10. Увоз и употреба звука (увоз и употреба звука – додавање кључним кадровима, дугмадима). 11. Увоз и употреба видео-садржаја (увоз и додавање видео садржаја у софтвер). 12. Израда интерактивног софвера (помоћу добијeног материјала учесници семинара самостално креирају интерактивни софтвер). 13. Објављивање софтвера. 14. Презентовање софтвера. 15. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
* Програм се реализује само електронским путем.