logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

440 Како да проверим активно знање, вештине и кључне компетенције ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, 31000 Ужице
КоординаторНебојша Јелисавчић, neba1@ptt.rs, 031/519-417, 064/288-28-18
АуториРаденко Марковић, Александра Бакрач, Стеван Спајић, Драган Петровић, Радмила Николић
РеализаториРаденко Марковић, Биљана Миловић, Александра Бакрач, Имре Зомбори, Драган Петровић, Стеван Спајић, Ана Петрович, Радмила Николић, Вукица Вељановић – Морача, Живорад Младеновић, Небојша Јелисавчић, Јелена Јаћимовић, Зорица Караић–Шибалић, Јовица Јевтић, Дејан Пејчић, Саша Манић, Сретен Јовић
Општи циљевиСтицање и унапређење знања, вештина и ставова наставника у изради задатака којима се проверавају активно знање, вештине и кључне квалификације ученика
Специфични циљевиСтицање знања за израду, разумевање значаја примене у тестова у настави, овладавање и примена технике израде кључа решења и бодовања
Садржај и активности 1. Програм семинара. 2. Презентација о теоријском знању, активном знању, теорији деловања и кључним квалификацијама. 3. Процедура деловања (представљање теме блока; упознавање са процедуром деловања кроз пример и задатак на основу ње; израда „процедуре деловања“; презентација урађених „процедуре деловања“). 4. Креирање ситуација из праксе за проверу стручно-радних компетенција (представљање теме блока; решавање радних листова на основу текста водича; креирање једне ситуације из праксе за свој предмет; представљање правила за оптимизацију; презентација урађених ситуација и дискусија). 5. Креирање проблемских задатака из праксе (представљање теме блока; упознавање са проблемским задацима кроз пример; креирање проблемских задатака; презентација урађених задатака и дискусија). 6. Модел решења и бодовање (представљање теме блока; решавање радних листа са бодовањем; оптимизација задатака из претходна два блока на основу сугестија и правила за оптимизацију; израда модела решења за оба задатка, бодовање; презентација урађених задатака и дискусија). 7. Креирање задатака за проверу практичних вештина (представљање теме блока; разговор о искуствима у изради ових задатака; представљање једног задатка за проверу практичних вештина; конципирање задатака за проверу практичних вештина; презентација урађених задатака и дискусија). 8. Како да оценимо практичне задатке (представљање теме блока; пленум о начину оцењивања практичних задатака; представљање чек листе за оцењивање; припремање чек листе за оцењивање задатака; презентација). 9. Израда задатак за проверу кључних компетенција (представљање теме блока; упознавање појма кључне компетенције кроз текст водич; пленум о кључним компетенцијама; представљање примера задакта на основу ког је могуће вредновати кључне компетенције и дискусија; конципирање задатака за проверу ккључних компетенција; презентација и дискусија). 10. Евалуација семинара.

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)