logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

439 Како да научено на семинарима постане део школске праксе Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаОШ "Јован Поповић", Краља Милана IV/14, 34000 Крагујевац
КоординаторМарко Шундић, marko.sundic@gmail.com, 034/347-598, 064/229-58-80
АуториВера Вулевић, Слободанка Савић
РеализаториВера Вулевић, Слободанка Савић, Дубравка Јовановић
Општи циљевиПодизање свести запослених у образовању о потреби примене знања, вештина и способности усвојених на различитим облицима стручног усавршавања
Специфични циљевиДефинисање конкретних поступака и начина за остваривање, праћење и процењивање промена насталих стручним усавршавањем
Садржај и активности 1. Стручно усавршавање – професионална потреба наставника. 2. Недоумице наставника после завршених семинара – шта и како даље. 3. Поступци за покретање процеса примене, могућности и препреке. 4. Примена стеченог знања на семинарима, праћење и процењивање – чија је одговорност. 5. Професионални портфолио, потреба или „намет“. 6. Израда конкретних планова активности примене стручног усавршавања – предуслов стварања амбијента у којем школа прераста у институцију која учи.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)