logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

438 Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПД "Context Education Worldwide", Др Пантића 124/1, 14000 Ваљево
КоординаторJелена Милосављeвић, skolajezika@gmail.com, 014/290-980, 066/290-980
АуториМилена Петровић
РеализаториМилена Петровић, Милена Милисављевић, Маријана Неговановић-Обрадовић
Општи циљевиРазвијање свести о значају и улози тестова у образовном систему – усвајање појма умеће решавања тестова; Проширивање знања и вештина у вези са израдом задатака објективног типа – интеграција савремене образовне технологије у процес тестирања и унапређивања умећа решавања тестова
Специфични циљевиРазвијање способности за ефикаснију израду задатака објективног типа, као и програмираних секвенци; Уочавање методичких поступака значајних за развијање умећа у решавању тестова; Уједначавање критеријума оцењивања развијањем и унапређивањем умећа у решавању тестова
Садржај и активности 1. Улога тестова у савременом образовном систему. 2. Утицај теста на наставу. 3. Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова. 4. Теоријски аспекти програмиране наставе. 5. Задаци објективног типа у функцији унапређивања умећа у решавању тестова. 6. Јасност/разумевање исказа у функцији унапређивања умећа у решавању тестова. 7. Методологија испитивања. 8. Тестирање у функцији побољшања квалитета наставе. 9. Методички поступци припремања ученика за тестирање. 10. Методички поступци након тестирања. 11. Искуства савремене праксе. 12. Испитивање валидности одговора. 13. Припремање ученика за контролно тестирање. 14. Компаративна анализа иницијалног и контролног теста. 15. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)