logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

437 Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, 11300 Смедерево
КоординаторСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 062/788-718
АуториНевена Перић, Соња Милетић
РеализаториНевена Перић, Соња Милетић, Слађана Кољибабић, Биљана Косановић
Општи циљевиПрофесионално оснаживање наставника за креативно осмишљавање наставних активности и оцењивање засновано на континуираном праћењу напредовања ученика
Специфични циљевиОспособљавање за креирање инструмената за континуирано праћење напредовања ученика; Упознавање креативних наставних метода и техника
Садржај и активности 1. Упознавање са основним педагошким теоријама (бихејвиоризам, когнитивизам, конструктивизам). 2. Примена Блумове тексономије приликом осмишљавања активности ученика. 3. Појам, циљ, принципи оцењивања. 4. Елементи оцене и најчешће грешке приликом оцењивања. 5. Наставне технике и методе (креирање мапа ума, „мозгалица“, „постер шетња“, петоминутни састав, „грозд“, узајамно подучавање, „3-2-1“.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)