logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

434 Интеграција, корелација и занимација – (интегративна настава) Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториЛуција Тасић
РеализаториЛуција Тасић, Каролина Нешковић
Општи циљевиПрактична примена интегративне наставе у млађим разредима основне школе
Специфични циљевиТематско планирање кроз корелацију предмета и хоризонтално и вертикално повезивање градива; Стварање интердисциплинарних веза у изградњи појмова
Садржај и активности 1. Уводни део – Дефинисање интегративне наставе и тематско планирање у оквиру разредне наставе (рад кроз асоцијације учесника и Power Point презентацију). 2. Писање сценарија за час (са интегрисаним садржајима који улазе у исту образовну област при чему се једнака пажња посвећује сaдржајима из различитих предмета, а основу чини један предмет). 3. Осмишљавање креативне радионице за крај тематског дана (квиз, сценарио за представу, музичко извођење, маскембал). 4. Претходна искуства водитеља, видео записи са часова интегративне наставе слајдови са фотодукументацијом, продукти дечијег рада, уређење учионице за тематске дане. 5. Домаћи задатак (практичан рад наставника код куће). 6. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)