logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

433 Иновативни модели наставе у савременој школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за образовну технологију, Звечанска 54/17, 11000 Београд
КоординаторМладен Вилотијевић, vilotije35@gmail.com, 063/811-38-08
АуториМладен Вилотијевић
РеализаториДанимир Мандић, Вељко Банђур, Нада Вилотијевић, Младен Вилотијевић
Општи циљевиТеоријско и практично оспособљавање наставника и школских педагога за примену дидактичко-медијских иновација у циљу оптимизације наставног процеса и подстицања ученика на самостални рад на њиховој еманципаторској и сарадничкој улози у настави
Специфични циљевиСтицање оперативних знања и практичних способности у примени појединих иновативних модела наставе у школи која се убрзано мења, реформише
Садржај и активности 1. Развојне промене у школи – критерији за препознавање иновативних школа. 2. Пројектна настава. 3. Интегративна настава. 4.Интерактивна настава у малој групи. 5. Индивидуализована настава. 6. Образовни Web портали у дисеминацији дидактичких иновација. 7. Вредновање постигнућа ученика на часовима на којима се примењују поједини иновативни модели рада.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)