logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

429 Електронска школа за почетнике – креирање курсева за учење на даљину путем Интернета Компетенцијa: K2
Приоритети: 8
ИнституцијаШеста београдска гимназија, Милана Ракића 33, 11000 Београд
КоординаторСнежана Марковић, office@vigimnazija.edu.rs, 063/713-53-56
АуториСнежана Марковић, Владан Младеновић
РеализаториСнежана Марковић, Владан Младеновић, Југослава Лулић, Драгица Грађин, Силвана Јовић, Симонида Вукобрат, Емилија Марковић
Општи циљевиОспособљавање наставника за креирање, постављање и употребу наставних садржаја користећи ЛМС Мудл-платформу
Специфични циљевиОспособљавање за: правилно коришћење рач. терминологије, педагошки засн. ел. учење, вештина онлајн-комуникације, постављање материјала, могућности примене
Садржај и активности 1. Преглед образовних портала, анализа, дискусија – отварање корисничких налога и подешавање профила. 2. Проучавање наставног садржаја о правилној употреби рачунарске терминологије у српском језику и коришћење форума и речника. 3. Формирање курса, додавање корисника и постављање основних врста ресурса. 4. Проучавање лекције о педагошким основама електронског учења. 5. Самостално проучавање лекција о Мудл-платформи и практична примена (додавање и ажурирање ресурса и активности, рад на форуму). 6. Решавање онлајн тестова. 7. Групни рад на креирању курса (избор одговарајућих метода и ресурса). 8. Решавање језичких недоумица на форуму и коришћење речника (током семинара и након њега). 9. Педагошка и информатичка подршка за време и након завршетка семинара. 10. Почетни и завршни електронски упитник. 11. Анализа завршних радова и семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)