logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

428 Електронска провера знања Компетенцијa: K2
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе "АБАКУС", Љубише Миодраговића бб, 11000 Београд
КоординаторГоран Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 011/227-84-65, 064/809-06-30
АуториВера Дракулић, Драгана Крстић
РеализаториВера Дракулић, Драгана Крстић, Биљана Ковачевић
Општи циљевиИмплементација информационо-комуникационих технологија у домену праћења и вредновања ученичких постигнућа; Унапређење квалитета рада наставника у домену праћења и вредновања ученика применом електронских тестова
Специфични циљевиУнапређење наставничких компетенција за савремене начине праћења и вредновања ученичких постигнућа; Оспособљавање за израду електронских тестова различитих врста и тежине
Садржај и активности 1. Важност – значај тестирања. 2. Инсталирање софтвера за проверу знања. 3.Упознавање са могућностима програма. 4. Начини израде различитих врста питања. 5. Конфигурисање излазних података. 6. Преглед резултата. 7. Израда пробног теста.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)