logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

427 Допунска настава у савременој школи II Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаЕдукативни центар ЗЛАТИБОР, Југ Богданова 1, 31000 Ужице
КоординаторМирослав Ђокић, ec.zlatibor@gmail.com, 031/512-651, 064/855-00-07
АуториРадоје Стопић, Драгица Јокић
РеализаториРадоје Стопић, Драгица Јокић, Миленко Николић, Мирослав Ђокић
Општи циљевиДа се у васпитно-образовној пракси створе и искористе капацитети које пружа функционално организована допунскa подршка ученицима, односно допунска настава, индивидуални образовни план и додатна настава
Специфични циљевиУпутити учеснике како да на методички начин организују допунску подршку ученицима; Оспособити учеснике да самостално планирају рад и да се припремају за час; Елиминисати грешке у реализацији активности допунске подршке (на основу досадашњих искустава)
Садржај и активности 1.Теоријска основа у проучавању реализације допунске наставе, индивидуалног образовног плана и додатне наставе. 2. Најчешћче грешке у пракси (преглед најфреквентнијих погрешних поступања). 3. Израда плана рада допунске наставе, индивидуалног образовног плана и плана рада додатне наставе. 4. Израда писане припреме за практичну реализацију часа допунске наставе, индивидуалног образовног плана и додатне наставе. 5. Одређивање фаза допунске наставе, ИОП-а и додатне наставе. 6. Однос допунска настава – индивидуални образовни план – додатна настава. 7. Најбоља решења у структури и распореду обавеза наставника, васпитача и стручног сарадника у оквиру радне недеље. 8. Распоред часова сва три вида допунске подршке. 9. Утврђивање потребе ученика за допунском подршком. 10. Питања из праксе. 11. Актуелни проблеми. 12. Искуства учесника. 13.Примери различитих методичких приступа. 14. Конкретизација проблема у односу на састав групе. 15. Конкретизација проблема у односу на конкретну активност, односно наставни предмет који учесници реализују. 16. Испитивање ставова учесника, путем припремљених упитника, о реализацији наведених видова допунске подршке ученицима. 17.Формирање позитивног става – креирање атмосфере пријатне за учење, начини превазилажења дискриминације ученика који постижу слабији успех. 18. Подршка реализаторима наставе – улога стручних сарадника, обавезе и права директора. 19. Евалуација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)