logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

426 Допунска настава у савременој школи I Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаМинистарство просвете Републике Србије - Школска управа у Ужицу, Видовданска 34, 31000 Ужице
КоординаторРадоје Стопић, stopicradoje@open.telekom.rs; stopicradoje@ptt.rs, 065/583-90-49
АуториРадоје Стопић
РеализаториРадоје Стопић, Драгица Јокић, Миленко Николић
Општи циљевиДа се у васпитно-образовној пракси створе и искористе капацитети које пружа функционално организованa допунскa наставa/aктивности
Специфични циљевиУпутити учеснике како да на методички начин организују допунску наставу/активности; Оспособити их да сачине план и припрему за практичну реализацију часа/активности; Елиминисати грешке у реализацији допунскe наставе/активности, на основу досадашњих искустава; Оспособити учеснике да овладају техникама емоционалног оснаживања деце/ученике који су укључени у групу за допунску наставу/активности.
Садржај и активности 1. Теоријске основе у проучавању реализације допунске наставе/активности. 2.Принцип индивудуализације. 3. Технике креирања пријатне атмосфере за учење са децом/ученицима, који имају потребу за допунском подршком. 4.Фазе у реализацији допунске наставе/активности. 5. Годишњи план рада. 6. Формирање групе за допунску наставу/ активности 7. Претходна испитивања. 8. Планирање рада. 9.Писана припрема.10. Реализација; 11. Евидентирање. 12.Формирање позитивног става, начини превазилажења дискриминације деце/ученика који постижу слабији успех. 13.Најчешће грешке у организацији допунске наставе/активности (образложених 36 погрешних поступања). 14. Грешке у организацији групе, претходним испитивањима, планирању рада, припремању, реализацији часа/активности, вођењу евиденције. 15. Демострација израде плана рада у конкретним радним околностима и писане припреме за практичну реализацију часа или активности. 16. Питања из праксе, дискусија о актуелним проблемима везаним за допунску наставу/активности у конкретним околностима.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)