logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

423 Дигитални филм као средство мотивације ученика и наставника Компетенцијa: K2
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториВесна Краљ Дамјанов, Добривој Мартоноши
РеализаториВесна Краљ Дамјанов, Добривој Мартоноши, Игор Багањ
Општи циљевиУнапређење компетенција наставника за примену савремених технологија у настави; Мотивисање наставника за ангажовање ученика као сарадника у настави
Специфични циљевиОспособљавање наставника за самостални рад у програму Movie Maker; Оснаживање наставника да спознају начине ангажовања ученика као сарадника
Садржај и активности 1. Информисање о степену информатичке писмености учесника. 2. Разлози за примену дигиталног филма у настави. 3. Методички аспекти примене дигиталног филма. 4. Представљање примера добре праксе. 5. Уређаји за снимање видео-записа. 6. Пребацивање снимака у рачунар. 7. Видео формати. 8. Програми за монтажу дигиталних филмова. 9. Инсталација и основе Windows Movie Maker-a. 10. Креирање и уређивање пројекта. 11. Рад са видеом. 12. Рад са звуком. 13. Снимање филма. 14. Евалуација. Активности: Анализа и дискусија о предностима употребе дигиталног филма као наставног средства; Дискусија о теми укључивања ученика у изради дигиталних филмова и утицаја на ток наставног процеса; Демонстрација примера добре праксе; Практичан приказ снимања и пребацивања дигиталног записа у рачунар; Приказ инсталације и коришћења програма Windows Movie Maker-a; Самосталан рад учесника на изради кратког филма на задату тему; Представљање могућности за објављивање и размену креираних садржаја.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)