logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

422 Дебата у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаАсоцијација за креативну комуникацију и дебату, Светозара Марковића 6, 11000 Београд
КоординаторЗорица Ражић, accd@debata.rs, 011/334-05-60, 064/142-26-80
АуториБранка Јосимов, Ђорђе Павићевић, Јелена Узуновић
РеализаториБранка Јосимов, Ђорђе Павићевић, Јелена Узуновић, Гордана Аврамовић, Тања Корошова
Општи циљевиАктивизација ученика у наставном процесу и подстицање развоја њихових интелектуалних и социјалних компетенција
Специфични циљевиОбука наставника да изаберу погодне наставне садржаје постојећих наставних програма и дизајнирају часове употребљавајући академску дебату
Садржај и активности 1. Теорија дебате (логика дебате, случај, улоге говорника, сукоб...). 2. Поступци у припреми и реализацији дебате (избор и анализа теме, истраживање, припрема стратегије и говора...). 3. Дизајнирање часова са елементима академске дебате.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника25
Трајањетри дана (18 бодова)