logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

421 Да у школи свако учи радосно и лако Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаОбразовање плус, Старца Милије 1/10, 11000 Београд
КоординаторСнежана Борисављевић, zana@deteplus.rs, 011/256-34-20, 063/853-31-67
АуториСнежана Борисављевић
РеализаториСнежана Борисављевић, Милена Пјевић, Снежана Вујичић, Тамара Тодоровић, Биљана Суботић, Весна Радонић, Вера Врбица Матејић, Горица Ивановић
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника за управљање одељењем и реализацију наставе која уважава различите типове учења;
Специфични циљевиУнапређивање знања о теорији вишеструке интелигенције и вештина за примену тог знања у подучавању и управљању одељењем
Садржај и активности а)Теоријски део: 1. Вишеструка интелигенција и значај активности које укључују рад обе мождане хемисфере. 2. Принципи инклузивности у раду са свом децом – сви смо различити. 3. Дисциплина и ауторитет наставника. 4. Управљање одељењем кроз коришћење знања о темпераментима и групној динамици. 5. Важност планирања и евалуације у раду. 6. Психолошки имунитет наставника и технике ревазилажења стреса. б) Практични део: Активности за развој координације и фине моторике код деце; Активности за развијање вишеструке интелигенције и обе мождане хемисфере; Вежбе обраде наставних садржаја на начине који одговарају деци различитих типова интелигенције; Вежбе проубљивање знања о темпераментима; Драмске игре и песме.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)