logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

42 Здраво одрастање – Програм за превенцију болести зависности деце од 5 до 10 година Компетенцијa: K3
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Петра Драпшина 8, 21100 Нови Сад
КоординаторИбоја Гера, geraibolyans@gmail.com, 021/632-30-57, 063/525-822
АуториИбоја Гера, Драгана Бабић, Бисерка Вуњак-Спасојевић, Јелена Петковић, Соња Миладиновић, Снежана Родић, Нели Балаж, Tajана Дивилд
РеализаториИбоја Гера, Драгана Бабић, Бисерка Вуњак-Спасојевић, Соња Миладиновић, Снежана Родић, Тајана Дивилд, Аница Дудварски
Општи циљевиСтварати услове за одрастање без поремећаја менталног здравља, за понашања која га не нарушавају, укључивање породице, институције и вршњачке групе
Специфични циљевиПовећати осетљивост и проширити знања стручних радника и родитеља о знацима и узроцима болести зависности; Унапредити вештине у развијању комуникације
Садржај и активности 1.Добра размена – успешна комуникација (садржај појма ментално здравље, вежбе комуникације – основне информације о болестима зависности и њиховој вези са менталним здрављем). 2.Осећања и шта са њима (Доживљавање, изражавање и препознавање својих и туђих осећања; Освешћивање значаја осећања.). 3.Појединац и група (социјализација, прихватање сличности и различитости, одлучивање и последице учињених избора). 4.Сукоб и сарадња у односима (кооперација, конфликти, толеранција, асертивност). 5.Психолошка прва помоћ (стрес, психолошка прва помоћ, извори подршке, превладавање стреса). 6.Интеграција (интеграција нових искустава и планирање превентивног рада на нивоу вртића и школе). 7. Евалуаација.
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника24
Трајањетри дана (24 бода)