logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

419 Вишеструка примена дебате у образовно-васпитном процесу Компетенцијa: K2
Приоритети: 4,5
ИнституцијаМедицинска школа Зрењанин, Народног фронта 3, 23000 Зрењанин
КоординаторАндријана Смиљковић, andrijanasmiljkovic@yahoo.com, 023/533-776, 065/441-74-17
АуториСтанислава Попов
РеализаториСтанислава Попов, Данијела Станојевић, Андријана Смиљковић
Општи циљевиОспособљавање учесника за примену дебатних техника у настави и ваннаставним активностима
Специфични циљевиEдукација полазника о појму, значају и структури дебате као методe у комуникацији; Eдукација и практично оспособљавање полазника за коришћење дебате као наставне и васпитне методе; Eдукација и практично увежбавање основних вештина јавног наступа, сарадничког учења и различитих начина савладавања проблема који се могу јавити при дебати
Садржај и активности 1. Појам и значај дебате у наставном процесу. 2. Појам, значај и адекватна примена аргументованог мишљења. 3. Структура и форме дебате. 4. Релевантни извори за прикупљање података у дебати. 5. Вештина организовања и вођења дебате, вештинама јавног наступања и говорништва, стратегија решавања проблема у дебати и превладавање треме. 6. Претраживање релевантних тема за дебату у оквиру појединачних наставних предмета. 7. Претрага релевантних тема за дебату у складу са различитим развојним стадијумима ученика. 8. Реализација одабраних тема за дебату кроз радионичарски рад, осмишљавање дебате у пракси.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)